آزمون جامع دکتری 96 | شرایط آزمون جامع دکتری سراسری 96 

 

سامانه صدای مشاور تحصیلی

می توان جهت ثبت نام دکتری با تلفن ثابت و بدون کد در سراسر

کشور باشماره 9099071611 تماس بگیرید.

تماس همه روزه از ساعت 8 تا 12 شب

حتی روزهای تعطیل

هدف از برگزاري آزمون جامع:

  • سنجش توانمندي، تحليل و استنباط منطقي او در برخورد با مسائل علمي
  • كسب اطمينان از قابليتهاي آموزشي و پژوهشي دانشجويان دكتری
  • برخورداري از قوة ابتكار و قابليتهاي پژوهشي

آزمون جامع برای دانشجویان دوره دکتری حداکثر دو بار، در نیمسال سوم و چهارم، برگزار می شود. دانشجو باید حد اکثر تا پایان نیمسال چهارم آزمون جامع خود را با موفقیت به اتمام رسانده باشد. 

 

 آزمون جامع دکتری  96

 

  

شرایط آزمون جامع دکتری سراسری 96 
 

ضوابط برگزاري امتحان جامع دانشجويان دكتري (Ph.D)

براساس بند 14  آئين نامه دوره دكتري (Ph.D) مصوب جلسه 274 شوراي عالي برنامه ريزي ودستور العمل اجرايي مربوط ، مصوب جلسه 336 آن شورا ، دانشجويان دوره دكتري  در پايان دوره آموزشي بايستي  طبق ضوابط زيــــر در امتحان جامع شركت نمايند.

اتمام كليه دروس مرحله آموزشي با ميانگين كل حداقل 15

  • قبولي در امتحا ن زبان انگليسي مطابق مصوبات شوراي عالي برنامه ريزي علوم پزشكي
  • هيأت برگزار كننده امتحان متشكل از افراد زير مي باشد:  الف- استاد راهنماي مرحله آموزشي  ب- حداقل  چهار نفر  از اعضاي هيات علمي گروه آموزشي با درجه استادياري با حداقل 3 سال سابقه تدريس وتحقيق در مقاطع تحصيلات تكميلي(سه نفر  از انان از اعضاي هيات علمي داخل دانشگاه و يك نفر خارج از دانشگاه).ج-مدير گروه
  • دفاع از پيش نويس پايان نامه شرط شركت در امتحان جامع است كه بايد حداكثر يك ماه قبل از زمان برگزاري امتحان جامع انجام شده باشد.

 

  • شرايط برگزاري امتحان به شرح زير مي باشد : 

      الف- امتحان به صورت كتبي و شفاهي برگزار ميشود.

      ب- امتحان كتبي به صورت تشريحي وحداكثر ظرف دو روز انجام ميشود.

 

      ج-مواد امتحان كتبي حداقل بايستي شامل 4 درس از دروس به صورت تشريحي باشد.

 

     ه- امتحان شفاهي پس از امتحان كتبي و به منظور ارزشيابي قابليت هاي آموزشي وپژوهشي دانشجو برگزار مي شود.

 

     و- حداقل نمره قبولي امتحان جامع ( ميانگين نمره امتحان كتبي وشفاهي ) 15  ( پانزده ) مي باشد.

 

دانشجو درصورت عدم قبولي درامتحان  جامع فقط يكبار ديگر مي تواند درامتحان جامع شركت نمايد.

هرگروه آموزشي حداكثر دوبار در سال مي تواند پيشنهاد برگزاري امتحان جامع را ( بافاصله حداقل 6 ماه) به اداره تحصيلات تكميلي دانشكده ارائه نمايد.

(امتحان جامع سالي دوبار در نيمه اول شهريور ماه و نيمه اول اسفند ماه برگزار خواهد شد و دانشجوياني كه شرايط لازم را داشته باشند مي توانند در امتحان جامع شركت كنند.)

 

لینک های مفید:

ثبت نام بدون آزمون سراسری دکتری

برنامه ریزی کنکور دکتری آزاد

پذیرش کنکور دکتری آزاد

ثبت نام دکتری آزاد

پذیرش کنکور دکتری

منابع آزمون دکتری

دانلود دفترچه دکتری

آزمون دکتری

ثبت نام دکتری

ثبت نام دکتری دانشگاه پیام نور

میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره  آزمون جامع دکتری 96 | شرایط آزمون جامع دکتری سراسری 96  با سامانه صدای مشاور به شماره  9099071611  با تلفن ثابت و بدون گرفتن کد تماس بگیرید.